Projekti


Projekt Vidni in varni na cesti – preventiva

Več kot 2500 otrok in 700 animatorjev iz 31 župnij po Sloveniji vstopa v novo šolsko leto bolj vidno in varno. Čez poletje so sodelovali na preventivnih delavnicah o varnosti v prometu, ki so potekale na oratorijih v sklopu projekta Vidni in varni na cesti. Hvala vsem, da ste sodelovali in naj vam obnovljeno znanje dobro služi!  Tudi v jesenskih mesecih ne počivamo. Vodimo preventivne dejavnostmi za starejše udeležence v prometu. Projekt Vidni in varni na cesti sofinancira Agencija za varnost prometa.


Projekt Pomoč bolnikom, invalidom in starejšim

Od starejših se lahko zelo veliko naučimo, zato jim prostovoljci youngCaritas z veseljem priskočimo na pomoč. Dan jim polepšamo  s preprostim obiskom in prijetnim klepetom. Z veseljem  jim kaj prinesemo iz trgovine ali jih pospremimo k zdravniku.

Vsako leto pa tudi sodelujemo pri organizaciji romanja bolnikov in invalidov na Brezje, kjer starejšim in bolnim priskočimo na pomoč s prevažanjem invalidskih vozičkov do prizorišča, plastenko vode ter se z njimi tudi nasmejimo. Prostovoljci priskočimo na pomoč tudi pri pripravi in čiščenju prizorišča ter sveti maši.

Veščine: potrpežljivost, dobra volja, veselje za delo s starejšimi

Št. prostovoljcev: 20

Ciljna skupina: dijaki, študenti in mladi v poklicih


Projekt Odziv na izredne dogodke

Zaradi nepredvidljivosti narave se lahko hitro zgodi, da ljudje v naši okolici potrebujejo pomoč. Takrat prostovoljci youngCaritas stopimo v akcijo. Pomagamo ob poplavah, neurjih s točo in drugih naravnih ujmah ali izrednih dogodkih. Seveda je poskrbljeno tudi za našo varnost in informacije, ki nam pomagajo pri sodelovanju.

Veščine: hitra odzivnost, iznajdljivost, fizična pripravljenost, želja za delo

Št. prostovoljcev: odvisno od obsega naravne nesreče

Ciljna skupina: dijaki, študenti in mladi v poklicih


Zagovorništvo, osveščanje, preventiva

Na Slovenski karitas poteka veliko različnih projektov pri katerih prostovoljci youngCaritas  s svojimi idejami in mladostjo pripomoremo k uspešnejši izvedbi le-teh. Projekti se dotikajo vseh članov naše družbe. Med projekti je verjetno najbolj odmeven Klic dobrote ali pa akcija 40 dni brez alkohola. Vsem šolarjem je najbolj poznana akcija Pokloni zvezek. Aktualen pa je tudi projekt MIND, katerega glavni namen je ozaveščanje o migracijah in povezavi z globalnim trajnostnim razvojem. Zaradi raznolikosti boš zagotovo našel eno, ki ti bo všeč.

Veščine: izvirnost, ustvarjalnost, pripravljenost, zagnanost za delo

Ciljna skupina: študentje in mladi v poklicih, dijaki pri Klicu dobrote


Mednarodno prostovoljstvo

Erasmus + izmenjava je lahko dobra priložnost, da pridobljene izkušnje doma deliš s preostalimi prostovoljci mreže youngCaritas po Evropi. Prva mednarodna izmenjava se je uspešno zaključila. Prostovoljci so bili nad njo navdušeni, zato bomo v prihodnosti načrtovali še kakšno.


Migracije

Mnogi danes zapustijo svoj dom v želji po boljšem življenju. Znajdejo se  v novem okolju, kjer si vsi najbolj želijo, le da bi bili sprejeti. Prostovoljci jim pomagamo pri učenju jezika in spoznavanju nove kulture. Z mladimi migranti se družimo pri  projektu BUDDY  project. Migrantskim družinam, še posebno staršem, s svojo pomočjo omogočimo lažje vključevanje v novo okolico.

Veščine: odprtost, sprejemanje drugačnosti, komunikativnost, znanje tujih jezikov, kreativnost, čut za delo z ljudmi

Št. prostovoljcev: 20

Ciljna skupina: študenti in mladi v poklicih


Mladi za mlade

A ni lepo, če lahko pomagaš svojemu sovrstniku?  S svojimi sovrstniki lahko deliš izkušnje in jim svetuješ. S tem jim pomagaš in tako dobiš neprecenljive izkušnje in nova prijateljstva.

Pomagamo mladim mamicam z materialnimi dobrinami in svetovanjem, otrokom nudimo učno pomoč in za njih pripravimo različna druženja in aktivnosti. Mladostnikom nudimo možnost pogovora ob stiskah in sproščenega druženja.

 Veščine: Komunikativnost, odprtost, empatija, čut za sočloveka

Št. prostovoljcev: 20

Ciljna skupina: dijaki, študenti in mladi v poklicih


Odvisnost med nami

Za tiste, ki si želite težjih izzivov se lahko preizkusite kot prostovoljec pri delu z odvisniki v zavodu Pelikan – Karitas. V njem lahko poleg odvisnikov srečate tudi mame z otroki v stiski. Prostovoljno delo obsega pomoč odvisnikom pri izletih, pohodih in aktivnostih. Nudite lahko podporo njihovim svojcem. Za opravljanje prostovoljnega dela je potrebno opraviti predhodno polletno izobraževanje.

Veščine: osebna zrelost, razčiščen odnos do droge, čut do sočloveka, sposobnost komunikacije

Št. prostovoljcev: 5

Ciljna skupina: študentje starejši od 20 let in mladi v poklicih


Tehnična pomoč pri izvedbi dogodkov

Sestavni del projektov, ki potekajo v okviru youngCaritas so tudi dogodki, pri katerih pride prav vsaka roka. Delo vključuje pripravo prostorov, usmerjanje udeležencev in gostov dogodka, pomoč pri pogostitvi, pomoč pri administrativnih delih, pri vodenju dogodka itd.

Veščine: Tehnični tip človeka, zagnanost, komunikativnost, organiziranost

Št. prostovoljcev: odvisno od dogodka

Ciljna skupina: dijaki, študenti in mladi v poklicih


Projekt Na zdravo zabavo v naravo

Projekt, Na zdravo zabavo naravo, ki je bil pilotno izveden že leta 2019, je obravnaval problematiko udeležbe v prometu pod vplivom alkohola (vožnja na in s športnih aktivnosti, pešačenje pod vplivom alkohola …) ter problematiko alkohola na splošno v družbi.

Projekt, ki se je v zadnjih mesecih leta 2020 odvijal nekoliko drugače, smo vseeno uspešno izpeljali. Sprva smo lahko organizirali nekaj krajših pohodov v hribe (Martuljški slapovi, Pogačnikov dom na Kriških podih …), a smo kmalu celotno dogajanje preselili na splet. Pripravili smo spletni kviz, na katerega smo prejeli zares pozitivne odzive. S kvizom, Kaj že vem o alkoholu, smo želeli vzpodbuditi delčke kritičnega mišljenja in spodbuditi odgovornost uživanja alkohola.

Ciljna skupina projekta so bili predvsem mladi. Kljub trenutni situaciji, smo mlade spodbujali k aktivnostim v naravi in jih želeli spodbuditi k udeležbi v prometu brez alkohola.

Preko slovenskih župnij in drugih mladinskih skupin, smo dosegli nekatere mlade in izvedli delavnico o problematiki alkohola, ki se je preko osebne izkušnje prelevila v pogovor o škodljivosti alkohola na telo in v prometu.

Projekt se je res da zaključil, a možnosti za sodelovanja so še vedno odprta. Sodelujete lahko tako, da preživite čim več svojega prostega časa aktivno v naravi in nam pošljete kakšno fotografijo aktivnosti brez alkohola. Spet drugič lahko pišete na e-poštni naslov [email protected] in se dogovorimo za delavnico ali druge aktivnosti.

Posebne akcije

Nekateri projekti v sklopu Slovenske karitas potekajo le določeno obdobje. Med njimi so 72 ur brez kompromisa in Vidni in varni na cesti. Če imaš rad akcijo in hitre rezultate bo eden od teh projektov kot nalašč zate.

Veščine: delavnost, iznajdljivost, timsko delo, sposobnost prilagajanja, sposobnosti javnega nastopanja

Št. prostovoljcev: 30

Ciljna skupina: dijaki, študenti in mladi v poklicih

Naše aktivnosti v sliki