Koča na Rakitni

Koča na Rakitni je najnovejša možnost stične točke mladih prostovoljcev ter lokacija izvedbe različnih projektov v sklopu youngCaritas, kot so letovanja za socialno ogrožene, družabni dnevi, izobraževanja ipd. Pilotno smo v koči že izvedli manjši projekt, a smo ga bili, zaradi neustrezne opremljenosti in propadanja objekta, primorani preoblikovati.

Zgrajena je bila leta 1964 in je pretežno lesene gradnje in sovpada z okolico. Zaradi lesene gradnje in starosti ter daljše neuporabe je koča pričela s propadanjem, a smo prostovoljci youngCaritas ta propad začasno zaustavili in kočo naredili vsaj delno uporabno.

Ker pa vsem prostovoljcem in sodelujočim pri youngCaritas koča na Rakitni veliko pomeni, si želimo prostor prenoviti in urediti tako, da lahko služi več namenom. Projekt obnovitve ima veliko podporo s strani prostovoljcev in vključenih v projekte youngCaritas. Gre za trajnosti projekt s katerim želimo vzpostaviti prostor za izvajanje aktivnosti, dejavnosti in kvalitetno preživljanje prostega časa.