Zagovorništvo, osveščanje, preventiva

Na Slovenski karitas poteka veliko različnih projektov pri katerih prostovoljci youngCaritas  s svojimi idejami in mladostjo pripomoremo k uspešnejši izvedbi le-teh. Projekti se dotikajo vseh članov naše družbe. Med projekti je verjetno najbolj odmeven Klic dobrote ali pa akcija 40 dni brez alkohola. Vsem šolarjem je najbolj poznana akcija Pokloni zvezek. Aktualen pa je tudi projekt MIND, katerega glavni namen je ozaveščanje o migracijah in povezavi z globalnim trajnostnim razvojem. Zaradi raznolikosti boš zagotovo našel eno, ki ti bo všeč.

Veščine: izvirnost, ustvarjalnost, pripravljenost, zagnanost za delo

Ciljna skupina: študentje in mladi v poklicih, dijaki pri Klicu dobrote


Dokumenti: