Migracije

Mnogi danes zapustijo svoj dom v želji po boljšem življenju. Znajdejo se  v novem okolju, kjer si vsi najbolj želijo, le da bi bili sprejeti. Prostovoljci jim pomagamo pri učenju jezika in spoznavanju nove kulture. Z mladimi migranti se družimo pri  projektu BUDDY  project. Migrantskim družinam, še posebno staršem, s svojo pomočjo omogočimo lažje vključevanje v novo okolico.

Veščine: odprtost, sprejemanje drugačnosti, komunikativnost, znanje tujih jezikov, kreativnost, čut za delo z ljudmi

Št. prostovoljcev: 20

Ciljna skupina: študenti in mladi v poklicih