Veseli četrtki

Veseli četrtki se odvijajo vsak četrtek v Centru youngCaritas na Poljanski cesti 4 v Ljubljani. Vsaka tedenska aktivnost je razdeljena na dva dela. Prvi del je namenjen učni pomoči otrokom, ki jo nudijo prostovoljci. Cilj te aktivnosti je, da otroci osvojijo in samostojno uporabljajo različne metode učenja, kar jim koristi skozi celotno šolanje in jim zagotavlja večje možnosti za uspeh na šolskem področju.

Drugi del tedenskih aktivnosti je namenjen neformalnemu druženju otrok. Otroci igrajo namizne igre, ustvarjajo, rišejo, slikajo in izdelujejo tematske izdelke. S tem spodbujajo kontinuiran obisk otrok in povezovanje skupine vključenih otrok in prostovoljcev. Predhodne izkušnje so pokazale, da se delež rednih uporabnikov in prostovoljcev poveča, če se suhoparnim aktivnostim dodajo elementi druženja, povezovanja, ustvarjanja in igre. Tako naslavljajo prednostni cilj razvijanja ustvarjalnosti pri otrocih.

Udeležence spodbujajo k medvrstniški pomoči, predvsem pri učenju, kar prispeva k preprečevanju socialne izključenosti. Otroci osvajajo nove metode učenja ter dopolnjujejo pridobljeno znanje v šoli. Z neformalnim druženjem razširijo svojo socialno mrežo ter pri delavnicah razvijajo ustvarjalnost in ročne spretnosti. Hkrati razvijajo tudi komunikacijske in socialne veščine, predvsem s področja druženja v živo (brez telefona).

Projekt Veseli četretki poteka od januarja 2023 do junija 2023 in je namenjen otrokom iz socialno ogroženih družin. Cilj projekta je prispevati k razvoju otrok na različnih področjih ter k njihovi boljši uspešnosti in socialni integraciji.

Za prijavo otrok k sodelovanju ali dodatne informacije pišite na [email protected] ali pokličite na 01 300 59 60.

Projekt Veseli četrtki sofinancira Mestna občina Ljubljana.