Migaj, zdravo uživaj!

Projekt Migaj, zdravo uživaj! je nastal v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje z željo po zmanjševanju neenakosti v zdravju z vključitvijo otrok in mladih iz ranljivih skupin. Poleg večje vključenosti ter povečane telesne dejavnosti, želimo okrepiti zdravstveno pismenost med mladimi v Sloveniji.

S programom se v sodelovanju s partnerji (Škofijska karitas Koper, Škofijska karitas Novo mesto, Škofijska karitas Celje in Nadškofijska karitas Maribor) osredotočamo na področja izobraževanja o krepitvi lastnega zdravja, kjer spoznavamo raznoliko prehrano, odnos do hrane in vključevanja mladih v športne aktivnosti.

Migaj, zdravo uživaj! financira Ministrstvo za zdravje!