Tehnična pomoč pri izvedbi dogodkov

Sestavni del projektov, ki potekajo v okviru youngCaritas so tudi dogodki, pri katerih pride prav vsaka roka. Delo vključuje pripravo prostorov, usmerjanje udeležencev in gostov dogodka, pomoč pri pogostitvi, pomoč pri administrativnih delih, pri vodenju dogodka itd.

Veščine: Tehnični tip človeka, zagnanost, komunikativnost, organiziranost

Št. prostovoljcev: odvisno od dogodka

Ciljna skupina: dijaki, študenti in mladi v poklicih