Obnovimo upanje

Svet okoli nas je nepredvidljiv. Naravne nesreče, kot so poplave, ki so pred kratkim prizadele dele naše države, so nas opomnile na krhkost naših domov in skupnosti. A iz teh izzivov se je rodilo nekaj močnega: projekt “Obnovimo upanje”.

Projekt “Obnovimo upanje”

V luči nedavnih poplav smo v Mladi Karitas občutili potrebo, da postanemo aktiven del obnove naših skupnosti. “Obnovimo upanje” ni zgolj gradben projekt, temveč vizija trajnostne pomoči in podpore vsem, ki so jih prizadele nesreče.

Cilj projekta je vsako leto pomagati obnoviti domove ljudem, ki si jih sami ne zmorejo. Vzpostavili bomo BAZO prostovoljcev, ki bodo pripravljeni sodelovati v večdnevnih delovnih akcijah na terenu skupaj s strokovnjaki, ki bodo usmerjali in podpirali njihovo delo.

Začne se s skrbnim zbiranjem informacij o prizadetih območjih in objektih ter določanjem prednostnih nalog. S pomočjo naših lokalnih koordinatorjev zaznavamo in identificiramo najnujnejše potrebe.

Kako lahko prispevate?

Prostovoljci: Potrebujemo roke, ki bodo obnavljale, srca, ki bodo podpirala in glave, polne znanja in veščin. Vabimo vse, ki ste pripravljeni sodelovati v različnih delovnih akcijah. S prijavo v BAZO, boste uvrščeni na seznam, preko katerega bomo nato pošiljali POZIVE za prijavo na posamezne delovne akcije. Sami se boste odločili kateri termin vam ustreza. Prostovoljci morajo biti stari vsaj 16 let (razen v primeru organiziranih skupin) in v dobri fizični in psihični kondiciji. Prijava preko spletnega OBRAZCA (klik).

Materiali in oprema: Vsaka obnova potrebuje ustrezne materiale, orodja in storitve. Če lahko vi ali poznate nekoga, ki bi lahko pomagal z donacijami ali popusti, je to idealen način, kako lahko prispevate. Celoten seznam in možnost oddaje ponudbe najdete v OBRAZCU (klik), lahko pa nam tudi pišete na [email protected]

Finančna podpora: Čeprav v Mladi Karitas skrbno ravnamo s finančnim iin drugimi viri, so nekateri stroški neizogibni. Vaše finančne donacije bodo omogočile, da se Mlada Karitas in projekt še naprej razvija in da lahko pomagamo čim več ljudem. Več o možnostih finančne podpore TUKAJ (klik).

Za dodatne informacije in vprašanja smo vam na voljo preko e-pote na [email protected]

Prihodnost: Enota za hiter odziv

Načrti Mlade Karitas ne segajo samo do trenutnih obnov. Z oblikovanjem Enote za hiter odziv želimo zagotoviti, da bomo v prihodnje še bolje pripravljeni in sposobni ukrepati takoj, ko se pojavi potreba. Za to pa potrebujemo vašo stalno podporo. Enota bo delovala vzporedno s projektom Obnovimo upanje, ki bo središče aktivnosti.

Vzpostavljamo posebno skupino prostovoljcev, ki je pripravljena ukrepati v primeru večjih katastrof ali izrednih dogodkov. Člani te Enote se redno usposabljajo, da lahko hitro in učinkovito nudijo pomoč tam, kjer je najbolj potrebna.

V času mirovanja se člani Enote udeležujejo tudi delovnih akcij projekta Obnovimo upanje, za pomoč ranljivim skupinam pri izboljšanju kakovosti bivanja.

Okvirna časovnica

1. Zbiranje informacij o potrebah na terenu

 • Sodelavci Karitas na terenu preverjajo, kje je pomoč potrebna in posredujejo podatke.
 • Istočasno začetek akcije prijave prostovoljcev v BAZO ter zbiranje materialov in finančnih sredstev za projekt.
 • Podrobna analiza in prioritizacija prejetih informacij o potrebah na terenu.

2. Priprava načrta za odprtje delovišča

 • Določitev datuma in lokacije za posamezno delovno akcijo.

3. Usposabljanje prostovoljcev

 • Organizacija in izvedba usposabljanj za prostovoljce.
 • Uvedba platforme za komunikacijo med koordinatorji, prostovoljci in lokalnimi skupnostmi.

4. Odprtje poziva za delovišča

 • Prostovoljci iz BAZE se lahko prijavijo za sodelovanje pri določenih delovnih akcijah.
 • Identifikacija potrebnih sredstev in logističnih potreb.

5. Izvedba delovnih akcij za obnovo

 • Prostovoljci se udeležijo delovnih akcij za obnovo, kasneje tudi splošnih delovnih akcij za pomoč ranljivim skupinam.
 • Prostovoljci, ki sodelujejo, postanejo del “Enote za hiter odziv”.
 • Analiza izvedenih akcij in zbiranje povratnih informacij.

6. Nadaljevanje projekta “Obnovimo upanje” v prihodnje

 • Cilj je vsako leto pomagati določenemu številu ranljivih skupin pri obnovi domov.

7. Aktivacija “Enote za hiter odziv” ob večjih katastrofah

 • Vzpostavitev enostavne formacije, s ciljem razvoja uspešnega sistema (koordinatorji, logisti, prostovoljci na terenu) v prihodnosti.
 • Člani se v času mirovanja usposabljajo in sodelujejo v delovnih akcijah “Obnovimo upanje”.
 • V primru večjih katastrof ali dogodkov, ki potrebujejo aktivacijo večjega števila prostovoljcev so člani aktivirani.
 • Nudimo podporo vsem državnim mehanizmom pomoči.