DELAVNICE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Ponovno vas vabimo k sodelovanju pri brezplačnih delavnica, ki jih pripravljamo na youngCaritas in Slovenski karitas za osnovne in srednje šole.

 1. Prostovoljstvo 

YoungCaritas nudi možnost izvedbe dinamične in interaktivne delavnice, namenjene osnovnošolcem in srednješolcem. Delavnica je zasnovana z namenom ozaveščanja mladih o pomenu prostovoljstva in njegovem vplivu na našo skupnost. 

Prostovoljstvo je čudovita priložnost za pridobivanje dragocenih izkušenj, razvijanje socialnih veščin in učenje o pomembnsti dejanja nazaj našim skupnostim. V okviru delavnice bomo raziskali različne oblike prostovoljstva, predstavili bomo različne organizacije, ki potrebujejo prostovoljce in razpravljali o tem, kako se lahko mladi vključijo. 

Kontaktna oseba: Luka Oven: [email protected] 031 530 786

 1. Vidni in varni na cesti

Delavnica Vidni in varni na cesti poteka v sodelovanju z Agencijo za varnost prometa (AVP). Namenjena je učencem razredne stopnje in obravnava tematiko varne udeležbe v prometu. Z delavnico želimo mlade opozoriti na nevarnosti v prometu in kako poskrbimo, da smo bolj varni. 

Kontaktna oseba: Daša Štalc: [email protected] 01 300 59 60

 1. Na zdravo zabavo v naravo 

Delavnica na zdravo zabavo v naravo prav tako poteka v sodelovanju z Agencijo za Varnost prometa (AVP). Ta pa se dotika problematike alkohola v prometu in želi mladim približati odgovoren odnos do alkohola in ničelno toleranco do alkohola v prometu. Na delavnici bodo mladi spoznali nekaj dejstev o alkoholu, kaj le-ta prinese v vsakdanje življenje, kako alkohol vpliva na promet. Mladi pa se bodo lahko preizkusili tudi na poligonu s tako imenovanimi “alko” očali, ki simulirajo določeno stopnjo opitosti. 

Delavnica je namenjena učencem 9. razreda. 

Kontaktna oseba: Bernarda Nagode; [email protected] 01 300 59 60

 1. Na zdravo zabavo v naravo

V sklopu projekta Na zdravo zabavo v naravo pripravljamo tudi brošuro za zbiranje višinskih metrov, kjer spodbujamo hojo v gore s starši/skrbniki/starimi starši … pri tem pa se starši zavežejo, da na izletu ne bodo uživali alkohola (sem spada tudi vožnja). V brošuri so zapisana preventivna dejstva in informacije o alkoholu, ki jih otroci skupaj s starši preberejo in se pogovorijo. Skupno morajo zbrati 3000 metrov nadmorske višine. 

Kontaktna oseba: Bernarda Nagode; [email protected] 01 300 59 60

 1. Tek za zdrav nasmeh 

Tek za zdrav nasmeh bo potekal v sklopu projekta Migaj, zdravo uživaj!, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje. Pripravili bomo interaktivno delavnico o zdravem, aktivnem načinu življenja med otroci in mladimi (zdravstvena pismenost, spodbujanje športne aktivnosti med mladimi, zmernost, zdrav življenjski slog …). Po vsebinskem delu pa bo potekal tek, s katerimi bomo zbirali nasmehe (1 otrok =1 nasmeh).

Kontaktna oseba: Bernarda Nagode; [email protected] 01 300 59 60

 1. Delavnice na temo podnebnih sprememb in Tek podnebne solidarnosti

Tek podnebne solidarnosti je interdisciplinarna aktivnost. Poteka na podlagi izvedbe delavnic ozaveščanja na temo podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki. Zaradi različnih naravnih nesreč, kot so suše in poplave, prebivalci revnih dežel, kot v Afriki, že sedaj občutijo veliko pomanjkanje pitne vode in hrane, razširjajo se številne bolezni, ogrožena so številna življenja ljudi. Po izvedenih delavnicah otroci, učenci in dijaki ter mentorji pri urah športne vzgoje, eko dnevi, cooperjevih tekov itd. tečejo v znamenju solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km).

Kontaktna oseba: Daša Štalc: [email protected] 01 300 59 60

 1. Delavnice Migracije.Povezanost.Razvoj.

Slovenska karitas je v okviru projekta MIND – »Migracije.Povezanost.Razvoj.« pripravila didaktična gradiva globalnega učenja, namenjena dijakinjam in dijakom srednjih šol ter učenkam in učencem zadnje triade osnovnih šol. Skozi delavnice, ki jih profesorji in profesorice, učitelji in učiteljice lahko izvajate sami, predvsem pri družboslovnih predmetih in razrednih urah, se bodo mladi spoznali s tematiko migracij v povezavi z globalnim trajnostnim razvojem. Razmišljali bodo o tem, kaj jim pomeni dom, kaj so migracije, kakšni so vzroki in posledice migracij, o sprejemanju ljudi, ki prihajajo iz različnih držav in kulturnih okolij ter o tem kako migranti s svojim delom, veščinami in kulturo prispevajo k razvoju držav, v katere so se preselili. Seznanili se bodo tudi s cilji trajnostnega razvoja in jih povezali z migracijami. Srednjim šolam ob tem ponujamo: pričevanjske delavnice s strani migrantov (»žive knjige«) in mobilno izobraževalno razstavo o Ciljih trajnostnega razvoja in migracijah.

Predstavitev:     https://www.karitas.si/mednarodna-pomoc/migracije-in-razvoj

Didaktična gradiva:  https://www.karitas.si/didakticno-gradivo-migracije-povezanost-razvoj-za-srednje-sole-in-tretjo-triado-osnovnih-sol/

Kontaktna oseba: Daša Štalc: [email protected] 01 300 59 60

 1. Nagradni likovni natečaj na temo humanitarnih kriz 

Nagradni natečaj lahko izvedete že konec tega leta ali v začetku septembra 2023. Nagrade najboljšim  učencem bo podelila v sklopu slovenskih razvojnih dni predsednica RS Nataša Pirc Musar … 

Kontaktna oseba:

 1. Nagradni literarni natečaj na temo alkohola

V sklopu akcije 40 dni brez alkohola Slovenska karitas, v sodelovanju z Med.Over.Net in Javno agencijo RS za varnost prometa, učence zadnje triade osnovnih šol in dijake povabi, da s svojimi razmišljanji in literarnimi izdelki (pesem, zgodba, esej, strip …) prispevajo k spreminjanju odnosa do alkohola. Strokovna komisija prebere in oceni vse prejete izdelke. Najboljša dela prejmejo lepe nagrade, ki so  spodbuda mladim k zdravemu načinu preživljanja prostega časa brez alkohola.

Kontaktna oseba: Jana Flajs: [email protected] 01 300 59 64 (60)

 1. Akcija pokloni zvezek

Z akcijo Pokloni zvezek zbiramo zvezke za socialno ogrožene otroke in preko mentorjev na šolah in v vrtcih otroke spodbujamo k solidarnosti s sovrstniki. Otroke in njihove starše prosimo, da poklonijo nov zvezek za osnovnošolce, ki tudi v Sloveniji potrebujejo pomoč. Vsak otrok prejme tudi posebno razglednico, na katero doma ali v šoli zapiše sporočilo, misel, pozdrav … ali nariše risbo za prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel. Razglednico nato vloži v darovani zvezek. Za učitelje in vzgojitelje so na voljo tudi navodilo, gradiva za krajšo delavnico, kratki film in plakati.

Kontaktna oseba: Jana Flajs: [email protected] 01 300 59 64 (60)

 1. Trgovina z ljudmi

Slovenska karitas je v okviru projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev pripravila preventivno/informativna gradiva, ki otroke, mlade, vzgojno-pedagoški kader ter druge ciljne populacije osvešča o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V okviru omenjenega projekta Slovenska karitas izvaja tudi preventivne delavnice o trgovini z ljudmi za osnovno- in srednješolce.

Predstavitev:https://www.karitas.si/18-oktobra-obelezujemo-evropski-dan-boja-proti-trgovini-z-ljudmi/

Kontaktna oseba: Suzana Čajić; [email protected] 01 300 59 62