Prostovoljstvo med mladimi

V sredo, 31. 1. 2024, smo v sodelovanju z Osnovno šolo II Murska Sobota uspešno izpeljali delavnico z naslovom »Kaj lahko storim v dobro vseh?«

Delavnica je zasnovana tako, da mlade spodbudi k razvoju empatije, s tem, ko se najprej postavi v čevlje nekoga drugega. V ta namen smo izvedli aktivnost »privilege walk«, kjer so sami poudarili, da je pomembno, da se zavedamo, kaj vse imamo na voljo, česar drugi nimajo in da smo za to hvaležni.

Delavnice se je udeležilo 26 učencev, ki po pouku obiskujejo tudi interesno dejavnost prostovoljstva ter učenci tutorji ter njihove mentorice.

Udeleženci so se neto razdelili v skupine in raziskovali različne socialne tematike (pomoč starejšim, sodelovanje z otroki, uporaba mobilnih telefonov, ekologija, zdravje). Njihova naloga je bila, da so raziskovali, kako bi lahko izboljšali sodelovanje med generacijami, bolje poskrbeli za svoje lastno zdravje, kako bi preventivno vplivali glede uporabe mobilnih telefonov, kaj lahko sami storijo, da bodo ravnali bolj okolju prijazno. Omejili smo jih na lokalno okolje (njihovo osnovno šolo oz. mesto Mursko Soboto).

Učenci so predlagali zares konkretne ideje, kaj vse bi lahko sami naredili s pomočjo mentorjev in učiteljev, ki bi jih pri tem usmerjali.

Spodbudili smo jih, da kakšno izmed zapisanih idej, zares poskusijo narediti tudi sami in jo izpeljati.

Domov so odšli navdušeni, polni idej in entuziazma.