Mladi aktivni na delavnici Kaj lahko storim v dobro vseh?

V sklopu projekta Stičišče Mlade Karitas smo v četrtek 13. 4. 2023 v Stični izvedli delavnico “Kaj lahko storim v dobro vseh?”. Udeležilo se jo je 30 mladih. Delavnica je bila namenjena spodbujanju mladih v župniji, da razmislijo o dobrih delih, ki jih lahko izvedejo. Med delavnico so dobili vpogled v dobrodelnost in pripravili načrt aktivnosti. Seznanili so se tudi z delom Karitas in youngCaritas.

Namen delavnice je bil spodbuditi mlade, da razmislijo o dobrih delih, ki jih lahko izvedejo v svoji župniji. Mladi so bili razdeljeni v sedem skupin, kjer so skupaj izbrali dobrodelno aktivnost, dogodek ali delovno akcijo za katero so pripravili načrt. Nato so skupaj oblikovali plakat, ki je bil vizualno privlačen, da so ga lahko obesili na vidno mesto. Skupine so se osredotočile na različna področja, kot so uboštvo, urejanje okolice hiše starejše gospe, priprava paketov za uboge, učna pomoč za otroke, večerna pogovorna skupina za mlade, ki potrebujejo spodbudo v življenju.

Vsaka skupina je oblikovala plakat, ki je zajemal naslednje ključne postaje:

  1. Dejanje – Kaj bodo storili?
  2. Načrt – Kako bodo to storili?
  3. Ljudje – Kdo bo v njihovi ekipi in kdo jim lahko pomaga?
  4. Prostor – Kje bodo izvedli projekt?

Pri predstavitvi prostovoljske aktivnosti je bilo pomembno, da so mladi dobili jasen opis prostovoljnega dela, ki vključuje seznam konkretnih nalog/aktivnosti, časovno obdobje njihovega sodelovanja, spodbude, programe usposabljanja in druge dodatne ugodnosti, ki jim jih lahko ponudijo ter željene talente ali druge zahteve.

Mladi so želeli vedeti s kom se bodo pogovarjali in s kom sodelovali. Če so mladi pripravili aktivnost v sklopu youngCaritas, jih je zanimalo, kdo bo sogovornik v Karitas, kdo so drugi mladi, ki jih bodo srečali in koliko časa bodo morali vložiti. Pokazali so veliko ustvarjalnosti in pripravili ideje za različne aktivnosti: zbiranje oblačil in obutve, peka piškotov in zbiranje sredstev, izdeleva voščilnic,…

Projekt Stičišče Mlade Karitas je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo.