Vabilo k prijavi za koordinatorje področij youngCaritas

Na vas se obračamo z obvestilom in povabilom za sodelovanje. Pri youngCaritas smo z letošnjim letom pričeli s sistematizacijo našega delovanja. To nam bo omogočilo jasneje slediti ciljem in imeti boljši pregled nad izvedbo posameznih aktivnostih in projektov.

Oblikovali smo področja, v katera smo razdelili vse projekte, ki se odvijajo v okviru youngCaritas. Za nekatera področja že imamo koordinatorje (naprimer Letovanje, Preventiva, Odziv na izredne dogodke,…), za nekatera pa jih še iščemo.

Iščemo koordinatorje področij: 

PODROČJE POMOČ STAREJŠIM IN INVALIDOM

 • Pomoč bolnikom, invalidom, starejšim
 • Inkluzijski pohodi s PZS
 • Pismo za lepši dan
 • Povezani preko telefona

PODROČJE OTROCI IN SODELOVANJE S ŠOLAMI

 • ZA kolo (DOS)
 • Učna pomoč
 • Miklavževi angelčki
 • Kupim igro
 • Sodelovanje z OŠ in SŠ (priprava nabora delavnic)

PODROČJE AKTIVACIJA MLADIH/PROJEKTI ZA MLADE

 • Staro kolo za nov nasmeh
 • Kuhajmo skupaj
 • Mladi za mlade (psihosocialna pomoč)
 • Mednarodno prostovoljstvo
 • Študentski tek na grad
 • Vzpostavitev mladinskih središč, širjenje mreže, pridobivanje novih prostovoljcev
 • Vsebinska pomoč ostalim področjem, širjenje mreže
 • Priprava izobraževanj za mlade

PODROČJE EKOLOGIJA

 • Očistimo svoje okolje

PODROČJE EKOLOGIJA

 • Učna pomoč za otroke z migrantskim ozadjem
 • Buddy project

NALOGE KOORDINATORJA

Iščemo prostovoljce, ki bi bili koordinatorji zgoraj omenjenih področij. Naloga koordinatorja področja je, koordiniranje projektov, ki spadajo v določeno področje, razvoj področja in pregled nad izvajanjem projektov. Koordinator področja ni nujno tudi koordinator projektov, ki jih področje pokriva. Koordinator področja je pri svojem delu samostojen, poroča pa o svojih aktivnostih vodjema youngCaritas in se usklajuje z vizijo youngCaritas.

POGOJI, DA SI LAHKO KOORDINATOR PODROČJA pri youngCaritas:

 • Starost od 18 – 28 let.
 • Navdušenje in zanimanje za posamezno področje. 
 • Zagnanost in samoiniciativnost.
 • Si pripravljen kakšno uro na teden nameniti za opravljanje prostovoljnega dela.
 • Si pripravljen na nova znanja in izkušnje.

Mi ti zagotovimo pri koordiniranju pomoč, strokovno vodenje in izobraževanja. 
Če te zanima katero od zgornjih področij in si pripravljen opravljati delo koordinatorja se lahko prijaviš TUKAJ do ponedeljka, 7. marca 2022. Vse prijavljene bomo obvestili o rezultatih.


Veselimo so sodelovanja. 
ekipa youngCaritas